הרהר הירהרתי: ההר הר הוא - או הרה? ההר הירהר- או הירהרה? ואם יש הר וגם הרה, הירהר והירהרה, ההירהר ההר הירהור על ההרה? הרהר הירהרתי: ההירהור הירהור הוא- או הירהורה?...