זיוה בת -אבי

אשת ספר. בעלה שיחיה עושה לה גוונים בחינם

התגלות של גלות

אסיר אחריות מס' 858959

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה