זיוה בת -אבי

אשת ספר. בעלה שיחיה עושה לה גוונים בחינם

הנוכרי

סימטאות של מלים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה