זיוה בת -אבי

אשת ספר. בעלה שיחיה עושה לה גוונים בחינם

אסיר אחריות מס' 858959

התגלות של גלות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה