עקבות

האותיות, שכתובות בדפי יומני,

סדורות בשורות ישרות כסרגל,

מעוטרות בטעמי המקרא,

מדלגות על סימני הפיסוק,

 

משתלבות בהערות השוליים,

גולשות מעבר לדף,

נמסות על הרצפה שבחדר

ונקוות בשלוליות של דיו.

 

            הדמעות שבדפי יומני מרצדות

            כטיפות גשם על שמשת החלון,

            גולשות על רגבי-האדמה שבחצר.

 

            רגליי שוקעות באדמה שבחצר,

            טובלות בשלוליות שעל הרצפה,

            ומותירות עקבות של בוץ מהול בדיו.......