לפעמים הייתי רוצה שתגידי

כדי שאוכל לענות.

 

לו רק אמרת, גערת בי

יכולתי - לתרץ בך

עוולות קטנות שלי.

 

ואת-

אינך עונה, אינך שואלת

רק מחייכת.

באהבה.