הלב רוטט

והיד רושמת

כל מה שעולה בידה

ברצונה.

כאילו לא מתחשבת בך,

מגלה עליך כל שביכולתה

ואתה

ללא כוח

מתרעם

בתוך ליבך.