נטשתי ספינה שעלתה על שרטון.

עזבתי אותה לחסדי הצדפים

שידבקו  בדפנותיה

והחלודה תעלה בסיפונה.

 

נשאוני הגלים אל החוף,

וגבעות החול חיבקוני

והניחו אותי על פרחי החלמונית

עד שהשבתי רוחי.

 

עמדתי על רגליי

ונשאתני הרוח

ללא הגה, ללא מצפן,

אל מחוז חפצי.