גלים קטנים,

שובים אותי.

     סוחפים אותי איתם.

גורמים לי לצוף על אותם זכרונות

של געגוע, ושוב לשקוע לאי שם

בתוך ים המחשבות.