עול קורָה

בין איניך

גבינים מכווצים

סוֹגָרי עיניים

לחוצות פנימה.

עול תורה

(מי בין עיניך)

מידפק על מצחך

הצילני ה´

צבאות סדורים קמטים קמטים

מגיני כריכות מוזהבות.

קול תורה מבין עיניך

תפיליך אומרות לי במראה

הנח לנו

על סערותיך.

 

כד אלול ה´תשס"ד