טידיל .

מילים בעיקר וקצת בלבול.

כוס הגאולה

מגוחך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה