יורה

 

גשם ראשון,

פתאום.

נופל כבד בטיפותיו.

מבט אל שמים רטובים.

הרהור של סוף עונה.

 

כל חורפי גואים לפתע,

נשטפים בגשם

מתחברים לרגע אחד,

מנגנים את דיוקני, את תפילותי.

 

משהו נסדק. משהו פוקע.

משהו נטהר בטבילה.

 

גם ליבך וודאי גואה עתה, שיכור ומסוחרר -

בשפעת יופי, בדקירות של חסד.

 

גשם ראשון.

אנחת העננים.

נחמת האדמה.

 

גשם ראשון.

התבואי?