מיס פטייטו

טוק טוק מי אני---אני זו אני--בכל המובנים..

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה