פרוכת החולות - יצתה והזהיבה; ממעל, דיסקית החמה בערה. רוחות שחונות כחררה, יבבו בין נקיקי סלע. הסביבה, בחום לוהט נשדפה. מטבעונים וצפעים, עקביהם השאירו. הנשר, מוטת כנפיו השיב. הירח, בקע מתוך הלַיִל. מעל השממה, רוח קדים...