בין נחלי – אכזב בחולות, שרבי – רוחות, מעל השממה, נישא סילונם השודף. החמה, גבַה – בשחקים, בלהטה, מתלקחה ומתייקדת; על זבדי – הישימון, להבה צורב…