השלום, עוד יפרץ בשמש! אורו יפוץ, אל מעבר להרים וימים כחולים. שחר – יום חדש, עוד יעלה ויפציע, בלובן – כנפי – היונים!