עם עלומי אוקטובר המתעורר,
נקום לאור השמש!
רוח המהפכה המתחדשת בנו תסער.
המזים לפת-לחמם דגלם יניפו;
אש המרד תבער.

ימי 1917 לפתחנו שוֹב יָשוּבוּ;
כעמוד אוּר מתלקח - שלהבתם תזהיר.
פועלי כל העולם, במלחמתם לצדק יתאחדו;
ניצוץ המהפכה העולמית, דרך ההמונים יאיר!