הציץ והקיץ

מבט על חדר

האדם על המדרגה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה