הציץ והקיץ

התחלה לא שלמה: הסוף שלא היה

האדם על המדרגה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה