הציץ והקיץ

מקרא אמהות- חיי שרה

***

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה