תמר דקל

כל המוסיף גורע.

גשם אחרון

How could you

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה