תמר דקל

כל המוסיף גורע.

שכבות

חוסר ידיעה מוחלט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה