תמר דקל

כל המוסיף גורע.

How could you

חוסר ידיעה מוחלט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה