תמר דקל

כל המוסיף גורע.

ו' באלול

כאב האהבה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה