תמר דקל

כל המוסיף גורע.

ו' באלול

How could you

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה