תמר דקל

כל המוסיף גורע.

חוסר ידיעה מוחלט

How could you

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה