תמר דקל

כל המוסיף גורע.

גשם אחרון

חוסר ידיעה מוחלט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה