זוכר את הימים ההם?

בין כסה לעשור

 

הימים בהם התעטפנו בשקט

בהם לוטפנו בקרני אור

הימים

בהם התכנסנו בעצמינו-

כמהים, נרגשים, רועדים נרטטים

מייחלים לחסדי שמים

ולמחילת אלוהי מרומים.

 

זוכר איך בכינו?

בין כסה לעשור

 

איך לחשנו סליחות

ויצאנו לדרך אל חזור

איך כאבנו

איך אהבנו,

איך נשאנו עיניים

אל אל יושב שמים

בין כסה לעשור.

 

ונמחל 

וכופר

ונסלח

 

בין כסה לעשור

 

כי לכל העם בשגגה.