גילי מוריה

מוצאת את מקומי במילים ואלי יותר מדוייק לומר ברווח שבינהם

תנועה של כאב

הריקוד של חיי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה