גילי מוריה

מוצאת את מקומי במילים ואלי יותר מדוייק לומר ברווח שבינהם

מבעד, פנימה...

כיסוי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה