גילי מוריה

מוצאת את מקומי במילים ואלי יותר מדוייק לומר ברווח שבינהם

תנועה של כאב

מבעד, פנימה...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה