גילי מוריה

מוצאת את מקומי במילים ואלי יותר מדוייק לומר ברווח שבינהם

תעתועי מציאות ונפש

כיסוי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה