גילי מוריה

מוצאת את מקומי במילים ואלי יותר מדוייק לומר ברווח שבינהם

תלמי כאב

כיסוי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה