פעמים אני יושבת לבדי מרפה גופי וחושבת ואני יודעת שאתה מבקר אותי, ואומר לי שלום ושאני לא אדאג, כי אתה לצידי, שומר עלי.