ציפור שיר

"I know who i'm not, but i still dont know who i am."

קצת עיוורת, קצת תמימה

מסוחררת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה