לא תהיה עכשיו ולא לעולם כי כל מקום אליו אלך פיך אותי באכזבה יקבל גם מחר גם עוד שבוע ואם ישאלוני אם מוכנה אני אגיד שלא, לא מוכנה ואם ישאלוני איך, אענה ככה ואם ישאלוני למה אמצא סיבה בלילות הקרים רוח נושבת הגשם מטפטף על נקודות במוחי שוטפות את מוחי כל טיפה מנקה, מזהמת ובלילות החמים הגוף רותח עגלי זיעה מדגדגים מנסים לעזור, אך תמיד מסבכים ואותו גל זיעה מטפטף אל ליבי כדמעה מי יהיה המחמם בקור מי יהיה המקרר בחום מחמם כליל קיץ חם, נעים מקרר כליל חורף קריר, נעים יעברו עוד ימים ועוד חודשים עוד שנים וכשישאלוני אם מוכנה אני אגיד שכן, מוכנה אני ואם ישאלוני איך אענה ככה ואם ישאלוני למה, אשתוק.