ראיתי את עיניו נעצמות נשארו הן חומות, מלאות חיבה. נשארו הן אוהבות, מרגיעות. ראיתי את עיניו נעצמות- לעד. לא הרגשית חום, לא רגעתי. פעם אחרונה ראיתי את פיו, פעם אחרונה שמעתי- "אוהב אותך", פעם אחרונה שמעתי- את קולו. הרגשתי את ידיו בידי, אך נעלמות הן. גדולות היו הן וחזקות יותר לא ארגיש אותן בשיערי. את עיניי ראה הוא בפעם האחרונה, ניגב דמעותיי האדומות, דיבר אליי במיליותיו האחרונות. ואני יודעת, שהזמן הגיע ואני צריכה למצוא את הדרך לקבל שנלקחה ממני אהבתי ואני אוהב-לתמיד.