זה היה בבוא הסתיו כן כן בבוא הסתיו לא בקיץ החם ולא בחורף הקר לא באביב הנפלא זה התחיל בסתיו זה נמשך לחורף לחורף הקר לא לקיץ השורף לא לאביב בצבעוני לא לסתיו המדכא זה נמשך לחורף הקר זה הגיע לשיא באביב לא בקיץ הקרב לא בחורף שעבר לא בסתיו המאוכזב זה הגיע לשיא באביב זה נגמר בקיץ, כן בקיץ לא באביב הנפלא לא בחורף הארוך לא בסתיו, בעיוורון זה נגמר בקיץ חום שורף, ששרף את גופנו חום שורף, ששרף את נפשנו, ליבנו, אהבתנו.