או שמש יבשי דמעותיי, לטפיני בחום, שפכי עליי אור קסום, שבא רק ממך. אל תעזביני- את כוחי אל תרפי- את נחמתי אני לא רוצה מקום אחר אני לא רוצה דבר אחר אני רוצה אותך קרוב תמיד אל תפסיקי את האור או אמא חבקיני חזק, המשיכי להפיק את האור , החום, שאין לאף אחד אחר גשם, גשם נקה את עולמי מרע, נקה את גופי, גדל את הפרחים, השקע את העצים, השקע חיי במים קסומים. אל תפסיק, אל תרפה, כי אתה המחיי. אני לא רוצה מקום אחר אני לא רוצה דבר אחר אני רוצה אותך קרוב תמיד אל תפסיק אתה החיים אבא, אבא נשק למיצחי, תחיה בשביל שאני אוכל- תחיה תמשיך בכוח הזה ובאהבה הרבה שלא יהיו כמוהם.