איפה עוד שמעת צליל דומה לפעימת ליבי? איפה עוד פגשת בה באהבה? איפה עוד הרחת את ריח התקווה? מתי תשמע שוב את הפעימה, שנעלמה? מתי שוב תפגוש בה אחרי שנעלמה? מתי תתחיל להריח את ריח התקווה? ליבי הפסיק לפעום, נעלמה לה אהבתי וכך גם תקוותי...