נגיעה ועוד נגיעה לא רואה, רק מרגישה את ידייך, את פנייך. נגיעה ועוד נגיעה ריח גופך, תשוקתך. נשיקת סכינים, שמתהלכת כדיגדוגים לאורך כל הגוף העיר בי את תשוקתי. ואני עוזבת, בורחת, כי פוחדת לא ממך, אלא מעצמי. נגיעה ועוד נגיעה לא מרגישה רק רואה את עינייך בתוך ראשי נגיעה ועוד נגיעה אחרייך בתקווה. מתעוררת אני לחפש אותך שם בין החושך, בין ההמולה והאוזניים אטומות לא שומעת אף צליל, אף מילה רק את רשרוש המגע. והנה אור וחזרתי לעולמי עם חרטה, עם אכזבה. לא ממך רק מעצמי. נגיעה ועוד נגיעה רואה ומרגישה את ידייך, את פנייך בתוך ראשי נגיעה ועוד נגיעה ריח גופך תשוקתך אחרייך אלך בתקווה, מבטיחה. ואתה נעלמת... ועינייך מראשי, לא.