אותו אני רואה היום בפעם האחרונה ואיתו הכל את השמש את חומה, את אורה את הים אני כבר לא רואה את לטיפתו, את חיבוקו אדמתי מתפוררת לנגד עיני ונפילתי לנגד עיניה שום דבר לא יחזירם הפניה זאת תהווה סגירה והמפתח יעלם השינוי יוביל לדרך ללא מוצא אותו אני רואה היום בפעם האחרונה ואיתו הכל