הכל בפנים גועש, רועש בכלום קטן פרפר חסר מנוחה מנסה לצאת רוצה להתפרץ אבל היא מנסה לעצור ופתאום בלי לשים לב הפרפר פורץ עף לו מבפנים אל האור. הבכי אכן משחרר, אבל לא אותך. אתה מגלה שעוד פרפר יפה, שמילא אותך עף לו והשאיר אותך בוכה.