בפינת ישיבתי בחדרי הקט בנחלתי חלה תהפוכה תוהו ובוהו ואנוכי פני אל על עם בקשה קטנה מלווה דמעה מלווה באהבה כי במיטתו בין כמה חשובים בכותלי המקום חלה תהפוכה תוהו ובוהו הכל הפך נקודות הכל הפף לבן הכל הפך איטי הפך שחור... ויאמר ה', יהי אור,