" המילים הן באמת מסיכה. רק לעיתים נדירות הן מבטאות את המשמעות האמיתית. לרוב-הן מסתירות אותה..." הרמן הסה