על כתפיים אני נשאת, על כתפי בוראי, ברגעים הקשים בחיי, הוא תמיד, כאן לידי. חיבוק גדול של אהבה, לבן הכל, ענן גדול. אין גוף, אין חומר, רק אור גדול, טהור, קדוש. ורק הוא יודע ורק הוא מבין ורק הוא יידע ורק הוא יבין. אלוקים שבשמים, אינסוף תודות לך שלוחות אבל אני כאן למטה, צריכה להרגיש, לחוות.