יוצא מפתח הבית ללא מזון או צידה ומולי נפרש מדבר החיים. עז הנחלים, שבעוצמה מפלסים להם דרך בכל מקום ופינה, ללא חשבון, עולים להרים משתי גדותיהם בשיפולים רכים ועדינים, ומשווים להם את המראה המוכר כל כך לכל המחפשים, שובה אותי בחבלי קסם ושוב אני לא מצליח, או לא רוצה להנתק מהם ולאבד שפיות.