שבעה לעומר, מלכות שבחסד. "אם אתן שנת לעיני, לעפעפי תנומה, עד אמצא מקום לה', משכנות לאביר יעקב" (תהלים קל"ב, ד'-ה') ----------------------------------------- לספור את עצמי אל תהומות הנפש, להרים ראש עד השניות הבאות מעוני. לחרוט את הנפש מחדש, לכיוון עצמה, בדריכות- מתונה. להתחדש, לכסוף, להחוות שמו באהבה להכל. למלא, לא להרפות- עכשיו, להטמיע את ההר עשן כולו, ולעלות נר תמיד על מנורת הייחוד.