ועכשיו, כשנותרנו אתה ואני

הבט משמיים וראה במחילה

איך באתי אליך כמו אל חנווני

לבקש את נפשי - פת לחמי הדלה

 

והנה אפשפש בכיסַי כעני

ובהם לא מצאתי ולו גם פרוטה

התרשום את החוב? כרְשׁום חנווני

עכשיו, כשנותרנו אני ואתה