אתם כה יפים ביחד

 

אני עוד מחפשת הבעה

ישנה בפנייך ומבט אוהב

שהאמנתי בו ואיננו כבר.

 

אני עוד מחפשת אמת

במילים ובזיכרונות

שכעת סתמיים כל כך.

 

כל השירים שלי עלייך

הפכו לנטולי משמעות

והם היו היפים ביותר.

 

אני בניתי לי מגדלי

אהבה באוויר ועכשיו

כואב יותר מאי פעם.

 

אתם כה יפים ביחד

ואני נחנקת לי לאט,

אני בוהה בך בסתר

ונדהמת משלוותך.

 

אתם זוג יפה כל כך

ואני דועכת לי לאט,

אני מביטה בך שוב

ונגמרת כל האמונה.

 

אלוהים אדירים,

אתה אוהב אותה

כל כך ואתם כה

 יפים ביחד.

 

כן, אתה כה יפים ביחד

וזאת תהיה הכותרת,

כך אני חוזרת להתחלה

ואני בוכה לי ובוכה.