פעמיים כי טוב

אש

חיים ומוות ביד הלשון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה