רסיסי סיפור מפוזרים

בין אנשים

שאינם מכירים ולא משלימים

את החסר

את השלם אין גם לי

וכך,

נחלקת רסיסים רסיסים

בין אנשים

ובתוך עצמי אני

חיה

וחיי חולפים