קח את סודך איתך

פן תזיק לו 

  כף ידי המגושמת

 

  שמור אותו ממני  

פן יחמוק ממך  

 אל המרחב הזר

  כשאנמיך קולי

 אל השמים