מוקדש באהבה לבני הקטן מנחם מנדל

 

 

איך מאותו הזמן העולם נשטף

כל יום לעת שחר ולעת בין ערביים

.נהרות שקופים  של חלב

איך הבטון נמס לעננים של רוך

כששאון היום נאסף וממלמל את עצמו

לשיר מתוק שילווה את שנתך.

ואיך הכל ספוג ממך -

הכל תינוק.

והכל תום והכל אושר

הכל תינוק.

ראה, בני, ראה

איך העולם מתנקה לקראתך

שרק יהיה מוכן שרק יהיה ראוי

לכל הטוהר והיופי והפלא

שהנך.

לו רק ה' יעטפך באורו

כל ימיך, יקר, כל ימיך.