בס"ד

 

ציר .

קורא  אותי

לבוא אליו.

התכסי בי מפני הסופה

איזה שד בתוכי מחולל סערה וטירוף

על עבר שנגמר או עתיד שאיננו

ומשמיט מתחתיי את ההווה.

 

ציר לוחש

בואי והיי בי

אך הנה -

מתערבבת הדעת...

שטף-קצף מילים...

גלים וסערות...

ציר –וצווחה

מפלחת שמים וארץ

ובכי נשמע...

ומוות ביד הלשון.