חדלי מלחפש לך

איש שיאשר את היותך אישה,

 ומחפש  לך

 אם שתשיב את ילדותך אליך,

 הלא ידעת -אני אומרת לי – ידעת זאת בעצמך.

היי ניצבת יום ביום מול מי שעשאך

 ובכי אצלו את מכאובי הדרך,

דברי עימו בשפתה של

 הילדה

 אשר הינך

ולחייך תני את בינתה

של האשה שאת.