אל תהיי לי אשת רוח

הרוח סובב והולך ועל סביבותיו שב הרוח

לא אשת שמיים פתוחים

האינך רואה, מתחת

אדמה צחיחה ורוחות מדבר חוליות?