בס"ד


בשופר שלי אאחוז
 מידי יום לפנות בוקר
קול תרועתו יצייר ברקיע
קו.
השמש תצא בו
אל העולם
ואליי.
אותו תעורר משנתו
:ואותי רק תערסל
די לך,
ונוחי.