בס"ד

 

נוח לי

לפזר עצמי בינות האנשים כולם

ובעצם

לא להיות לאף אחד מהם