ילדת מדבר

מטיילת הרבה וכותבת קצת

בבואה (ליפתא)

קריאה (תל עזקה)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה