אתמול ידעתי למה

קראתי שוב בשמה

היא לא חזרה עדיין

אני נטול תקווה

שומע בנתיים

את מה שנאמר

ומהנהן בראש יודע

שהכל נגמר

 

אתמול ידעתי למה

היה כל כך נעים

ידעתי זה בסדר

שאבכה רק לפעמים

ראיתי חזיונות שלא ניבאו דבר

חזרתי אל הבית

כשהכל נגמר

 

כשהחלטת לפצל את גורלך מכאן

רציתי גם אני לברוח ולא היה לאן

קיוויתי האמנתי שעוד יחול שינוי

אך בלבי נותרו שלכת ומבול

 

אתמול פתאום ידעתי

שחשתי בבלבול

אבל עזבת מכבר

וכבר אבד לי הסיכוי.