אביחי חובארה

מחובר לירושלים של הלב למוזיקה של הנפש וכותב שירה של רגש

דמעה יורדת

אשא עיני

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה