אביחי חובארה

מחובר לירושלים של הלב למוזיקה של הנפש וכותב שירה של רגש

אשא עיני

דמעה יורדת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה