גזע מעוקל

כברכי אנשים

משענת כיסא

כפנים מפלצתיים

עמוד באור כאדם בודד

מחשבות טסות

כמו חול נודד

אנשים

אנשים

אנשים

ואולי יש ביניהם

זוג אוהבים