אבדתי בין אותיות

נעלמתי לתוך מילים

התרפקתי

על סימני ניקוד

מיששתי וליטפתי

בקצה האצבע

וניסיתי גם אני

ליצור צירופים

אות עם אות ופתאום

מילה.

עם צורה, פרצוף

וקימור יפה, והתחננתי:

שלא תתמוסס בהבל פה.